ข้อแนะนำสำหรับการฝึกเล่นกีต้าร์

การเล่นกีต้าร์,เบื้องต้น
๑. ก่อนฝึกซ้อมควร กำหนดเวลา และเป้าหมาย  เช่น วันนี้จะฝึกกี่ชั่วโมง
ฝึกอะไรบ้าง
๒.ควรฝึกแต่ล่ะเทคนิค ซ้ำๆ โดยเริ่มจากช้าๆก่อน และให้ความสนใจในแต่ล่ะเทคนิค ฝึกจนคล่องแล้วค่อยเริ่มฝึกเทคนิคอื่นๆ
๓.อย่าลืมประเมิณตนเองหลังการฝึกทุกครั้งว่ามีความแตกต่างจากก่อนฝึกหรือไม่ มีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุง เช่นการเปลี่ยนนิ้วถึงแม้จะเปลี่ยนได้ถูกต้องแต่ทำให้เสียงสะดุดหรือไม่ไหลรื่น ก็ควรมีการฝึกซ้ำๆและปรับปรุง ให้ดีขึ้น (แต่ล่ะคนล้วนมีเทคนิคเฉพาะตัว ไม่มีกฏตายตัว)
๔.ก่อนการฝึกเล่นกีต้าร์ทุกครั้งสิ่งที่ควรต้องทำอันดับแรก คือ ละทิ้งปัญหาต่างๆ ให้สนใจในสิ่งที่จะฝึกเล่นเท่านั้น
๕.แต่ล่ะบทฝึกไม่ว่าจะจากหนังสือ จาก เด็กเล่นกีต้าร์ หรือจากสื่อการเรียนอื่นๆ เราไม่จำเป็นต้องเล่นให้เหมือนไม่ว่าจะขั้นตอน หรือ จังหวะ ขอให้เราทำในสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา ที่มันเหมาะกับเราโดยใช้สื่อการเรียนเป็นเพียงตัวอย่างแนวคิด และเทคนิค ของคนอื่น สำหรับให้เราศึกษาเท่านั้น (ใครจะรู้คุณอาจเป็นคนคิดค้นเทคนิคใหม่ๆก็ได้)
๖.เริ่มฝึกจากสิ่งที่ยากๆก่อนในช่วงเวลาแรกของการฝึก เพราะเป็นช่วงที่เรามีความกระตือรือร้น และสมาธิ
๗.ข้อนี้นับว่าสำคัญมากข้อหนึ่งที่เดียวสำหรับการฝึกเล่นกีต้าร์ ทุกครั้งที่ฝึกเล่นกีต้าร์ หากเกิดอาการเบื่อหน่าย เหนื่อย เพลีย หรืออารมณ์ไม่ดี ให้หยุดฝึกแล้วไปทำอย่างอื่นที่มันไม่เครียด ไว้วันไหนมีอารมณ์ค่อยหยิบกีต้าร์มาเล่นใหม่  (เพื่อพัฒนาการเล่นกีต้าร์อย่างรวดเร็วควรมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอ)

ใครติดตามบ้าง