ที่มาหรือหลักการของเสียงกีตาร์-หัดเล่นกีต้าร์

กีต้าร์เกิดเสียงได้ไง เออตอนเป็นเด็กผมก็สงสัยเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นทดลอง สร้างทฤษฎีการสั่นของเสียง คำนวณหาความถี่
อัตราการสั่น โหผมไม่ได้เก่งขนาดนั้น เอาแบบง่ายๆเลย คือกีต้าร์มีเสียงจากการสั่นของสายสำหรับกีต้าร์โปร่งจะต่างจากกีต้าร์ไฟฟ้า
ตรงที่เสียงจะดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายกีต้าร์อย่างเดียว แต่มันอยุ่ที่ตัวกีต้าร์ด้วย กีต้าร์โปร่งเวลาดีดจะได้เสียงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของกีตาร์ ซึ่งจะอธิบายในบทถัดไป เสียงที่ได้ของกีต้าร์โปร่งจะเกิดจากการสั่นของสาย หากตึงไปเสียงก็สูง หย่อนไปเสียงก็ต่ำ เพราะฉนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมต้องปรับสายกีต้าร์ก่อนเล่น ก็เพื่อให้มันเกิดความตึงหย่อนพอดีตามระดับเสียงคับ.........................

ไม่มีความคิดเห็น:

ใครติดตามบ้าง